voorwaarden en disclaimer

De aan 5 mei cultuur gestuurde gegevens zijn in overeenstemming met de positieve en opbouwende doelstelling van de website.

5 mei cultuur heeft geen verplichting om de haar toegezonden informatie te plaatsen, net zo min als iemand de verplichting heeft om die informatie naar 5 mei cultuur te sturen.

Eenmaal geplaatste informatie kan zonder overleg of motivatie worden verwijderd.

Degene die informatie aan 5 mei cultuur doet toekomen moet daartoe gerechtigd zijn en de rechten van beeldmateriaal bezitten of toestemming hebben dit te gebruiken.
Toezending aan 5 mei cultuur houdt in toestemming om de informatie / afbeeldingen op de site te zetten, eventueel na een redactionele ingreep.

5 mei cultuur zal zorgvuldig en met respect omgaan met alle informatie.
Alle gegevens en persoongegevens die niet voor publicatie zijn bestemd worden vertrouwelijk behandeld en niet in handen van derden gegeven.

5 mei cultuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op deze site, nog aansprakelijk voor eventuele schade die uit onjuiste gegevens of onjuist gebruik daarvan voort kan komen.
5 mei cultuur vraagt geen provisie over, of enige andere beloning vanwege, het profijt dat voort kan komen uit de plaatsing van de gegevens.

Mocht iemand iets opmerken dat niet klopt, inhoudelijk of feitelijk of dat niet in overeenstemming is met de doelstelling van 5 mei cultuur en 5 mei podium, dan stellen wij het op prijs als wij op de hoogte worden gebracht.