schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, dichteressen in de keuken, voor het raam, op de hoek, architectinnen op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, ontwerpers, ook van mode op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, muzikanten, danseressen, koren op tafels, toneelspeelsters in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, kokinnen, , schrijvers, bands, orchesten, filmers, tekenaars, artiesten, jongleures-sen, dichters, , koks, toneelspelers, filmsters, schrijfsters, hoveniers, tekenaressen, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, bloembindsters, zangers, dansers, dichteressen, op een terras, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, orchesten, filmers, tekenaars, artiesten, jongleuressen, dichters, , koks, toneelspelers,, hoveniers, tekenaressen, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, bloembindsters, zangeressen, ook opera, wetenschappers, uitvindsters, beeldhouwers,, zangers, dansers, , muzikanten, danseressen, architecten, koren,, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, orchesten, filmers, tekenaars, artiesten, jongleures-sen, dichters, waarzegsters, koks, toneelspelers, filmsters, schrijfsters, hoveniers, tekenaressen, , ontwerpsters, bloembindsters, zangeressen, ook opera, wetenschappers, uitvindsters, beeldhouwers, kunstenaars, zangers op het dorpsplein, dansers,muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands,, filmers, artiesten, jongleures-sen, dichters, waarzegsters, koks, toneelspelers, filmsters, schrijfsters, hoveniers, tekenaressen, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, bloembindsters, zangeressen, ook opera, wetenschappers, bloembindsters, zangeressen, ook opera, wetenschappers, uitvindsters, beeldhouwers,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, , tekenaars, jongleures-sen, dichters, waarzegsters, koks, toneelspelers, filmsters, schrijfsters, hoveniers, tekenaressen, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangeressen, ook opera, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, orchesten, filmers, tekenaars,, jongleures-sen, dichters, waarzegsters, koks, toneelspelers, filmsters, schrijfsters, hoveniers, tekenaressen, ontwerpers, ook van mode, bloembindsters, zangeressen, ook opera, wetenschappers, uitvindsters, beeldhouwers,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands,, filmers, tekenaars, artiesten, jongleures-sen, dichters, waarzegsters, koks, toneelspelers, filmsters, schrijfsters, hoveniers, tekenaressen, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, bloembindsters, zangeressen, ook opera, wetenschappers, uitvindsters, beeldhouwers,kunstenaars, zangers, dansers, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, , tekenaars, artiesten,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, orchesten, filmers, tekenaars,, jongleures-sen, dichters, waarzegsters, koks, toneelspelers, filmsters, schrijfsters, hoveniers, tekenaressen, ontwerpers, ook van mode, bloembindsters, zangeressen, ook opera, wetenschappers, uitvindsters, beeldhouwers,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, orchesten, filmers, tekenaars, artiesten,, dichters, waarzegsters, koks, toneelspelers, filmsters, schrijfsters, hoveniers, tekenaressen, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, dichteressen in de keuken, voor het raam, op de hoek, architectinnen op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, zangeressen, ook opera, wetenschappers, uitvindsters, beeldhouwers,kunstenaars, zangers, dansers, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, tekenaars, artiesten,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, in de duinen, fanfares, bands, tekenaars, artiesten,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het balkon, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje, uitvindsters, beeldhouwers,kunstenaars, zangers, dansers, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, tekenaars, artiesten,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, in de duinen, fanfares, bands, tekenaars, artiesten,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het balkon, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het balkon, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje, uitvindsters, beeldhouwers,kunstenaars, zangers, dansers, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, tekenaars, artiesten,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, in de duinen, fanfares, bands, tekenaars, artiesten,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het balkon, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het balkon, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje, uitvindsters, beeldhouwers,kunstenaars, zangers, dansers, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, tekenaars, artiesten,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, in de duinen, fanfares, bands, tekenaars, artiesten,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het balkon, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het balkon, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, ontwerpers voor het raam, op de hoek, jongleuressen op school, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje, uitvindsters, beeldhouwers,kunstenaars, zangers, dansers, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, tekenaars, artiesten,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, dichteressen in de keuken, voor het raam, op de hoek, architectinnen op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, zangeressen, ook opera, wetenschappers, uitvindsters, beeldhouwers,kunstenaars, zangers, dansers, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, tekenaars, artiesten,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het balkon, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in een rolstoel, op de markt, filmsters en schrijfsters op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, artiesten in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, bloembindsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), orchesten in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, kunstenaars in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, artiesten in een rolstoel, op de markt, kokinnen op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op trappen, beeldhouwers, wetenschappers, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, op trappen, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, op straat, op het plein, toneelspeelsters in de muziektent op het plein, in de huiskamer, uitvindsters en beeldhouwers in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, dichteressen op een stoel, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, orchesten, filmers, tekenaars, artiesten,, dichters, waarzegsters, koks, toneelspelers, filmsters, schrijfsters, hoveniers, tekenaressen, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, waarzegsters op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, fanfares in de huiskamer, in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, dichteressen in de keuken, voor het raam, op de hoek, architectinnen op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes), op een stoel, op tafel, zangeressen, ook opera, wetenschappers, uitvindsters, beeldhouwers,kunstenaars, zangers, dansers, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, kokinnen, architectinnen, schrijvers, fanfares, bands, tekenaars, artiesten,kunstenaars, zangers, dansers, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten, koren, toneelspeelsters, ontwerpers, ook van mode, ontwerpsters, zangers, dansers, jongleures-sen, dichters, uitvindsters, dichteressen, muzikanten, danseressen, architecten op tafe, koren, toneelspeelsters, kunstschilders, in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein,waarzegsters op straat,

 


 

 


 
 


 

  Neeritter
Limburg
        JUBILEUM

5 mei cultuur IN NEERITTER

   
   
  Voor de 5e keer een hele week rond 5 mei om aandacht te besteden aan vrijheid, kunst en cultuur!
 

 

Hier is de link naar de website waar je alle informatie kunt vinden over deze volledig zonder subsidie en commerciële sponsoring georganiseerde week: http://cultuurweekneeritter.nl


 

  Belangrijk....  

 


Kijk voor tips en achtergronden ook op de afdeling 'nieuws' .
 

 

  Belangrijk: als je ergens naar toe wilt gaan controleer dan eerst zelf of de
informatie klopt (ALTIJD een goed idee) en of het doorgaat en of er geen
dingen zijn veranderd !!
   
  Een aantal dingen zijn overal in het land te beleven !!
 


On-line activiteiten, er komen concerten on-line,
internet 5 mei cultuur routes,

  Het kan overal zijn...   
  Er zijn dingen die niet meer dan 10 minuten kosten om te doen, bv een 5meivenster maken, een bekende die muziek maakt opbellen om een huisconcert te organiseren, ergens gedichten gaan voordragen... Dus tot op het laatste moment kun je nog besluiten zelf iets te gaan doen op 5 mei.
   
  


  Op 14 plaatsen in het land zijn de officiele bevrijdingsfestivals.
 
   
   
  Hier staat de link naar de centrale website van deze officiële bevrijdingsfestivals:
 

 

http://www.bevrijdingsfestivals.nl

en hier naar het officiële bevrijdingsfestival van Friesland
http://www.befrijdingsfestivalfryslan.nl

 

Hieronder nog een kleine selectie uit vorige jaren. Ter inspiratie...

 

  Overal.....  

Er is super veel te doen op 5 mei 2016, op grote festivals natuurlijk, maar ook op kleine locaties, bijvoorbeeld hier!Als je in Groningen in de buurt van Steendam bent, en je wilt even iets drinken op een mooie rustige locatie en van ontspannen live muziek genieten, dan is dit een prachtige plek voor je: Podiumcafé Peter en Leni, waar 's middags de Northerns Sessions zijn, speciaal voor bevrijdingsdag. Vanaf 14.30 spelen hier Engelien van de Bunte, Jan Doff, Willem Noorstrand en Peter Verhart. Toegang gratis!

   
   
 
 

   Overal.....  

   
   
  Hier een selectie van bijzondere filmpjes op internet
voor als je op 5 mei niet van huis wilt of kunt...
 

 

http://twitter.com/verbindstippen


  Wagenborgen Groningen  De eerste die we vermelden voor 2015 !

5 mei huisconcert Jan Doff en Willen Noordstrand

   
   
  Gratis huisconcert Willem Noordstrand en Jan Doff
 

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen, reserveren en meer informatie via willemnoordstrand@ziggo.nl

Aanvang 20.30 uur.  Wagenborgen Groningen  

 

   
  GROTE BEVRIJDINGSOPTOCHT OP ZATERDAG 2 MEI
 
Zo'n 15 versierde wagens rijden mee in deze tocht door Wagenborgen!
Aanvang om 15.00 uur

 

   Doornspijk Gelderland  

 

   
   
  “Herdenken in vrijheid” door Willem Bossenbroek.
 

Aanvang 19.30 uur

Dinsdagavond 5 mei laat Willem Bossenbroek in Thornspic in Doornspijk een tweetal videofilms zien met als motto “herdenken in vrijheid”. In de film over de bevrijding van de Veluwe wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de komst van vooral de Canadese bevrijders en de vreugde van de Veluwenaren, die dit met zich bracht.
Verder is er aandacht voor de 60-jarige herdenkingen van de oorlogsslachtoffers in 2005 op de Doornspijkse begraafplaats met medewerking van kinderkoor De Jonge Stem uit HogeEnk, de herdenking bij het monument aan de Veldweg te Doornspijk en de onthulling van het monument aan de Drostenweg te Doornspijk.
Iedereen is welkom en de entree is vrij. De bewonerscommissie geeft meer info op 0525 661393.


  Enkhuizen Noord-Holland  

5 mei enkhuizen

   
   
   
 

gratis 14.00 -24.00  Finsterwolde Groningen  

 

  MSB De Hardenberg
Hardenberg 5
   
  Gratis 5 mei programma
 

Op 5 mei is er in Finsterwolde een uitgebreid programma voor jong en oud om samen de vrijheid te vieren. Alle activiteiten vinden plaats in en rond de Hardenberg met o.a. de presentatie van het 5 mei lied door Sproakwotter, een lunch, optocht, aankomst vredesvuur, scootmobielrace en voor de kinderen disco zwemmen, springkussen en apekooi.

PROGRAMMA:
Om 10.30 uur starten we met een optocht vanaf 't Schienvat. We maken achter de wagen van muziekverenging Excelsior een rondje door het dorp. Je mag je fiets of skelter versieren en verkleed komen.

Rond 12.30 uur arriveert het vredesvuur vanuit Wageningen door de lopers van Aquilo. Fieke Gosselaar neemt het vredesvuur over bij PKF Post en zal deze op de Hardenberg ontsteken. Hierna draagt ze nog een gedicht voor.

Om 12.45 uur laat Sproakwotter voor het eerst hun zelfgeschreven 5 mei lied getiteld ‘t Vuur laten horen.

Vanaf 13.00 uur is er bij de Hardenberg een lunch, apekooi in de sporthal, en is het zwembad open voor disco zwemmen.
Ook zijn er 2 supergrote springkussens terwijl muziek wordt verzorgd door Sproakwotter. Voor wie durft hebben we een scootmobiel behendigheidsparcours uitgezet.

De activiteiten zullen rond 15.30 afgelopen zijn. We hopen op mooi weer, maar ook bij slecht weer hebben we genoeg ruimte om alle activiteiten door te laten gaan.

Voor deelname aan de lunch is wel wenselijk dat je je opgeeft. Hiervoor vragen we een kleine vergoeding van 2 euro per volwassene. Kinderen tot 18 jaar mogen gratis meedoen. Stuur een mail naar: frans.kluiter@ziggo.nl en geef je naam en aantal personen met leeftijd op.

We hopen dat je komt!  Farmsum Groningen  

 

   
  Bevrijdingsfeest Farmsum
  tot 18.00 uur
 


5 mei, Farmsum
Met het ontsteken van het Bevrijdingsvuur door burgemeester E.A. Groot wordt om 10.00 uur het Bevrijdingsfeest in Farmsum officieel geopend. Op en rond het Pijpplein vinden tot 18.00 uur verschillende bevrijdingsactiviteiten plaats zoals een braderie, vlooienmarkt en live optredens.  Groningen Groningen
frambozen

  gratis download
   
  Groningse fotografe niene.nu: 5 mei recepten
 

Gratis download van dit 5 mei freedomfoods boekje, speciaal op ons verzoek gemaakt door niene.nu ! Ook dit jaar dit boekje met '5 mei heerlijke niet koken recepten!' En met prachtige foto's. HET IS EEN VRIJ GROOT BESTAND, 13MB, MAAR DAN HEB JE OOK WAT!!!

klik hier

Zie ook de gratis download pagina van de 5meicultuur website.


  Aalten Gelderland

  Dinsdag 5 mei 2015, 19:30 tot 22:00
   
  Bevrijding! Waarvan ook alweer?
 

Dit is de naam van een theaterproductie van Markt 12 - Onderduikmuseum in Aalten - ter gelegenheid van de viering van 70 jaar bevrijding.

Het stuk is te zien in De Pol op 30, 31 maart en 5 mei 2015 en laat toeschouwers - al is het maar voor een klein deel - ervaren hoe het leven in de bezettingstijd was.
De betrokkenheid bij de eigen geschiedenis krijgt letterlijk vorm doordat veel Aaltenaren, verenigingen en organisaties deelnemen. Het is een echte gemeenschapsproductie.

Na de pauze wordt er een bevrijdingsconcert gegeven door de Christelijke Muziekvereniging De Eendracht uit Aalten.

Aanvang voorstellingen: 19.30 uur, kaartverkoop bij de VVV.
Toegangsprijzen: in de voorverkoop kost een kaartje € 10,- voor volwassenen en € 7,- voor kinderen t/m 17 jaar. Aan de zaal kosten alle kaarten € 15,-.

Locatie: Polstraat 7, Aalten  Harderwijk Gelderland  

   
   
  BEVRIJDINGSCONCERT
 


Locatie: Grote Kerk te Harderwijk
Aanvang: 20.00 uur

Bevrijdingsconcert door: Chr. Gem. Zangver. 'Maranatha',
Int. Koor 'Deo Cantemus', Elburgs Mannenkoor O.B.K. o.l.v. Wim Magré
Young Ladies Choir Rejoice o.l.v. Wilbert Magré


Everhard Zwart, orgel en Wilbert Magré, piano


  Schildwolde Groningen  

  Voor klein publiek een sfeervolle alcoholvrije avond om vrijheid te vieren.
   
   
 

Van 19.00 tot 22.00 uur. Informeer eerst of er nog plaats is.

   Almelo Gelderland  

 

   
   
 

Tijdens de Nationale Bevrijdingsdag op 5 mei 2015 vinden er een aantal verschillende activiteiten plaats in Almelo.

Bevrijdingsvuur
Om 10.15 uur wordt het Bevrijdingsvuur uit Wageningen vanaf station De Riet binnengebracht door wielrenners van ATV Ruiten Drie, onder begeleiding van de Nederlandse Veteranen Motorrijders.

Om 10.30 uur is de aankomst bij het Bevrijdingsmonument op het Stadhuisplein. Hier houdt de burgemeester een toespraak, vervolgens wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en zijn er kransleggingen bij het Bevrijdingsmonumen.
Op 5 mei zjn er nog meer activiteiten in Almelo, maar daar zijn nog geen gegevens over.

Canada
In Almelo zijn van 2 tot 10 mei Canadese veteranen en een Canadese band (Kincardine Scottisch Pipe Band).

 |
  Lochem Gelderland  

   
   
 

Jaarlijks bevrijdingsconcert
door het Lochems Mannenkoor met medewerking van Hoornkwartet O.B.K. en leerlingen van de Meester G. Propschool. Vleugel/orgel: Gerard Wesselink. Het concert vindt plaats in de Gudula kerk in Lochem, aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs € 8,00, voor vrienden van het LMK € 3,00 korting. Voorverkoop Boekhandel Lovink.

   Nijmegen Gelderland  

   
 

5 mei Bevrijdingsfestival georganiseerd door oa Doornroosje.

Locatie: Hunnerpark

 

Hier vind je alle informatie:

https://www.facebook.com/BevrijdingsfestivalNijmegen


 
  Zutphen Gelderland  

lokale helden festival zutphen
Heel bijzonder festival !!!
Was in 2012 voor de eerste keer. Toen opgezet in 6 weken tijd !!!!

  's Gravenhof
   
 

Lokale Helden. Ook in 2015
5 Mei Festival in Zutpen !!!

 

 

http://www.facebook.com/LokaleHeldenFestival


  Delfzijl Groningen  

  vrijheid vieren met kunst, cultuur en muziek.
  Galerie Hop, Het oude Postkantoor Schoolstraat 7
  Vanaf 19.30
 
  Gennep Limburg  

 

  Vrijheidsconcert
   Zaal Pica Mare Picardie 36     6591 JE
   
 

Bij Pica Mare wordt op dinsdag 5 mei een vrijheidsconcert gegeven.
Bij goed weer is ook de tuin vanaf 19.00 uur geopend.
Voor dit vrijheidsconcert wordt samengewerkt met verschillende harmonieën en koren:

harmonie Unitas & Fidelitas
harmonieSt. Caecilia
de Musikzug der freiwillige Feuerwehr Goch
kinderkoor St. Martinus
koor St. Caecilia
koor Cheers
koor Con Colore
GVE.
Het feest wordt afgesloten met een geweldig optreden van een bigband.


  Kampen Overijssel  

  Evenals 5 jaar geleden mag de Kamper Oranje Vereniging in opdracht van de gemeente Kampen een programma organiseren in het stadspark waarbij vrijheid centraal staat.
   
 

Stadspark van Kampen voor even Vondelpark...
Het Kamper stadspark moet op vijf mei even de uitstraling krijgen van het kunstzinnige Amsterdamse Vondelpark. De KOV wil het park voor één dag omtoveren tot zo'n park, inclusief het bijbehorende ongedwongen sfeertje. Op een podium bij de Cellebroederspoort treden diverse artiesten en orkesten op en het gehele park is vol van activiteiten, demonstraties en andere bezienswaardigheden.

 

Hier is de link naar de website waarop je alle activiteiten vindt:
http://www.kamperoranjevereniging.nl/


  Neeritter Limburg  

  Een hele week om kunst, cultuur en vrijheid te vieren.
 

5 MEI CULTUURWEEK, van 3 tm 10 mei activiteiten overal in het dorp

   
 

Een unieke week, ieder jaar georganiseerd door de inwoners zelf, zonder subsidies en zonder commerciele sponsoring, waarbij ook vrijwel alle activiteiten gratis zijn.

Meer informatie en voor het programma:
http://5meicultuur.nl/neeritter
zie ook
neeritter op twitter


  Helmond Noord-Brabant  

  5 mei Nationale Straatvoetbaldag.
   
 

Kom dinsdag 5 mei naar de Markt in Helmond! Deze dag staat de Nationale Straatvoetbaldag op het programma. Zowel jongens als meiden kunnen zich hier voor aanmelden !

 


Klik hier voor alle informatie.


  Deurne Noord-Brabant  

 

  Bevrijdingsdag 2015
   
 

Diverse activiteiten, oa de JFF Band op de Markt om 14.00 uur.

 


Ook het Deurnes Mannenkoor doet mee aan de festiviteiten.


  Den Helder Noord-Holland  

 

  Bevrijdingsfestival 2015
   
 

Dit jaar is er een bevrijdingsfestival, georganiseerd door Vrienden van Den Helder.

 


Lokatie: Willemsoord en Keizersgracht.


  Julianadorp Noord-Holland  

  Bevrijdingspop Julianadorp
  Aanvang 14.00 uur
 

Kaarten aan de zaal 10.00 euro incl. 2 consumpties
voorverkoop 7.50

 


Adres: Middelzand 3503
Postcode: 1788 ES
Plaats: Julianadorp
Locatie: MFC Julianadorp 't Dorpshuis (oude Trefpunt)
Tel: 0223-641122


  Goedereede Zeeland  

 

  Bevrijdingsdag op de Markt
   
 

 

 

10.00-22.00 uur Bevrijdingsdag op de Markt in Goedereede. Tussen 10.00 en 14.00 uur zal er een Vrijmarkt zijn, om 13.00 uur wordt er een Vossenjacht georganiseerd, om 15.00 uur ontvangst oud-strijder met aansluitend serenade en vanaf 16.00 uur live muziek.


  Oostkapelle Zeeland  

  Bevrijdingsdag 2015
   
 

Ter gelegenheid van het vieren van 70 jaar Bevrijding organiseert Oranjevereniging Oostkapelle een fietspuzzeltocht over Walcheren, van een kleine 30 kilometer. Deelname is gratis en we starten vanaf Eetcafé De Babbelaar. Inschrijven en vertrekken tussen 10.00 en 12.00 uur, uiterlijk 16.00 terug moet je weer terug zijn in Oostkapelle.

 

 


  Venray Limburg  

 

  Bevrijdingsdag 2015
   
 

- Deze dag begint in Venray met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Deze wordt in de nacht van 4 op 5 mei opgehaald vanuit Wageningen door lopers van AV Venray Regio en Run for Health. De laatste kilometers door het centrum van Venray begeleiden historische voertuigen, gildes en schutterijen uit de gemeente en harmonie Euterpe de lopers.

De aankomst van het bevrijdingsvuur is de start van een dag van herdenken en vrijheid vieren. Van 10.45 tot ongeveer 11.20 uur is er een kort officieel programma, met als gasten onder meer Commissaris van de Koning Theo Bovens. Om 11.20 uur gaat het verder in de raadzaal van het gemeentehuis met
optredens, verteltheater en de vertoning van een Polygoonjournaal uit 1946 waarin de hulpactie van Haarlem voor het door oorlogsgeweld getroffen Venray wordt belicht.
Met de overdracht van het bevrijdingsvuur aan de Limburgse gemeente die in 2016 het bevrijdingsstokje overneemt, sluit het ochtendprogramma af.

's Middags
- Er is er een Bevrijdings-wandel-route te lopen door Venray, georganiseerd door het Rooys Gidsen Gilde, hierbij volgt men de route die de Engelse bevrijders in oktober 1944, van St Anna naar het centrum liepen. Vertrektijden in de middag elk uur. Duur circa 1,5 uur, deelname is GRATIS. Het startpunt van de wandelroute is de Kapel van het St Annaterrein. Vanaf de ingang van de Grote Kerk vertrekken oude militaire voertuigen een kwartier voor aanvang van de route als busdienst naar de kapel. Het eindpunt van de wandelroute is de ingang van de Grote Kerk. In de Toren is vanaf 14.00 uur de documentaire "In Hemelsnaam" te bekijken.

- Bijzonder zijn ook de dialoogtafels, die de stichting Venray in Dialoog organiseerde. Onder andere burgemeester Hans Gilissen en zijn Duitse collega Ullrich Franken uit Weeze schuiven aan voor een dialoog rond het thema "vrijheid".

- Op het parkeerterrein voor het gemeentehuis zijn moderne wapens van de Luitenant-Generaal Bestkazerne te zien en in de tuin de voertuigen van Santa Fe.

- Leden van de Scouting De Peelspeurders bouwen in de tuin van het gemeentehuis met hout en touw een bijzondere familieschommel.

's Avonds
- De dag eindigt met het Bevrijdingsconcert op het Schouwburgplein van MMSK St. Petrus Banden om 20.00 uur.


  Westenschouwen Zeeland  

 

  Bevrijdingsmarkt, aanvang 12.00 uur
   
 

Bevrijdingsmarkt met oude ambachten,streekproducten,demonstratie jachthonden, kinderactiviteiten,dweilband en orgelmuziek.
Vanaf 18.00 uur live muziek bij "De Heeren van Schouwen".

 

 


  Vlissingen Zeeland  

 

  Op 5 mei om 13.00 uur is er in de Bibliotheek 't Spui te Vlissingen een lezing van Gerdi Verbeet met het thema "Vrijheid van Meningsuiting"
   
 

In Vlissingen zijn diverse andere activiteiten, waaronder het officiële bevrijdingsfestival van Zeeland, http://www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl/

 

 

  Doetinchem Gelderland  selectie 2014 !

 

   
   
  5 mei viering
 

Op 5 Mei is ons Ontmoetingscentrum aan de Terborgseweg 79 geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Alle veteranen zijn met hun partner en/of kinderen van harte welkom voor een drankje (Oranjebitter) en een tompoes in Spoorzicht.
Locatie: Spoorzicht, Terborgseweg 79, Doetinchem

Start datum/tijd: 05-05-2014 10.00
Eind datum/tijd: 05-05-2014 17.00  Enschede Gelderland  selectie 2014 !

 

  Oude Markt
   
  Kinder-Vrijheidsfestival
 

Zondag 5 mei start het programma op de Oude Markt om 13.00 uur met het ontsteken van het Vrijheidsvuur door niemand minder dan FC Twente keeper Sander Boschker. Voor alle basisschoolkinderen van Enschede worden van 13.30 tot 17.30 uur diverse workshops georganiseerd. De deelnemers kunnen kiezen uit schilderen, wetenschapsproefjes, dans, toneel, zang of knutselen. De workshops worden gegeven door de Kaliber Kunstenschool, Sonna Art, Science on Tour en de Musicalschool Twente. Deelname is gratis en je hoeft je niet van tevoren op te geven.

 


  Enschede Gelderland  selectie 2014 !

 

   
   
  bevrijdingsfeest op de campus van de universiteit
 

 

Voor de 3e keer zal Bevrijdingsdag Enschede plaatsvinden in een mega festival tent. De locatie zal net als voorgaande jaren, het terrein zijn van de Universiteit Twente!
Van 15.00 tot 23.59 uur, toegang gratis


  Terborg Gelderland  selectie 2014 !

 

   
   
  Kermis op 5 mei
 

Dat is toevallig, want de kermis is daar van 3 tm 7 mei. Maar toch...  Wageningen Gelderland

Websites:

http://www.wageningen45.nl
http://www.foulkesfestival.nl
http://www.bevrijdingsfestivalwageningen.nl

  selectie 2014 !
   
  Officieel Bevrijdingsfestival
 

10.00 uur - 19.00 uur Foulkes Festival
15.30 uur nationale herdenking van de capitulaties 1945
15.45 uur - 16.30 uur: Bevrijdingsdefilé
12.30 uur Opening Bevrijdingsfestival op de Markt
13.00 uur - 24.00 uur Bevrijdingsfestival  Zutphen Gelderland  selectie 2014 !

lokale helden festival zutphen
Heel bijzonder festival !!!
Was in 2012 voor de eerste keer. Toen opgezet in 6 weken tijd !!!!

  's Gravenhof
   
 

Lokale Helden
5 Mei Festival in Zutpen !!!

 

Maandag 5 mei 2014, om 13.00 uur.

http://www.facebook.com/LokaleHeldenFestival


  Farmsum Groningen  selectie 2014 !
 

   
   
  De hele dag bevrijdingsfeest.
 

De Stichting Het Bevrijdingsbos Groningen neemt ieder jaar het initiatief voor een 5 mei bevrijdingsfestival in Noorddijk en in een gastgemeente. Dit jaar is dat in de gemeente Delfzijl waar Farmsum onder valt.

http://www.bevrijdingsbos.nl


  Noordijk Groningen  selectie 2014 !
 

   
   
  Diverse activiteiten Stichting Het Bevrijdingsbos
 

De Stichting Het Bevrijdingsbos Groningen neemt ieder jaar het initiatief voor een 5 mei bevrijdingsfestival in Noorddijk en in een gastgemeente. Dit jaar is dat in de gemeente Delfzijl waar Farmsum onder valt.

http://www.bevrijdingsbos.nl


  Schildwolde Groningen  selectie 2014 !
De theeschenkerij gaat open en de natuurtuin biedt een prachtig podium, maar mocht het weer dit niet toelaten kunnen we uitwijken naar de knusse recreatieschuur.  Uiterburenweg 6
  9626 TJ
  5 mei optreden Wildemansheerd:
Folkband Entertwine
Willem Noordstrand &
Yolanda Stumpf van der Kroft
 

Aanvang: 19:00 uur
Natuurkampeerterrein "Wildemansheerd"


http://www.wildemansheerd.nl/
http://www.facebook.com/Natuurkampeerterrein.Wildemansheerd

Hans de Vries en Salome de Vries- Wildeman werden direct enthousiast bij het voorstel om 5 mei te vieren met muziek.

Willem Noordstrand (gitaar, zang) en Yolanda (onder andere low-whistle) spelen Engels- en Nederlandstalige folk.

Folkband Entertwine speelt deze avond een mix van traditionals en ballads.En ze zullen op 5 mei voor het eerst een aantal Sandy Denny en John Wright nummers laten horen."

Entertwine is: Engelien van de Bunte (zang) Johannes v Eerden (toetsen) Rudolf Tams (gitaar) Adolf v Eerden (slagwerk) Bastiaan Fictorie (basgitaar).


  Steendam Groningen  selectie 2014 !
Podiumcafe Peter en Leni en 5meicultuur

  Damsterweg 20
  9629 PD
  Op 5 mei: koffie en Pastry om 5 mei te vieren!
 


5 mei Welkom bij Podiumcafe Peter en Leni

Hoe eenvoudig kan het zijn!!


  Uithuizen Groningen  selectie 2014 !
Loopgroep Eemsmond Runners brengt het bevrijdingsvuur van Groningen naar Eemsmond. Scholieren van het Hogeland College en basisschool De Schelp sluiten zich bij hen aan. Bij het oorlogsmonument aan het Kerkplein in Uithuizen ontsteekt burgemeester Marijke van Beek samen met een jongere het gemeentelijke vuur.

  Kerkplein NH Kerk
  9981 ZZ
  Bevrijdingsvuurestafette
 


15.30 - 19.30  't Waar Groningen
  selectie 2014 !
   
  Hero en Bianca: componisten van oorspronkelijke muziek!!
 


De bedoeling was een bevrijdingsconcert op 5 mei, maar dat is nu verplaatst naar 21 juni, midzomernacht.

En net als vorig jaar in galerie Waarkunst in ' t Waar.

Zo was het vorig jaar, een prachtig 5 mei project om vrijheid te vieren.

   Winschoten Groningen  selectie 2014 !
Albon Elm 5 mei concert Old Wolde
  Blijhamsterweg 45
  9673 XB
  5 mei concert Albon Elm in
Verpleeghuis Old Wolde
 

Een gratis concert voor bewoners, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. Aanvang 14.30. Met animatiefilms en toegankelijke eigen liedjes en ballads, en wie weet, op verzoek van bewoners zijn we ook niet bang voor wat rock and roll en swingen we een eind weg!


  Neeritter Limburg 2014  
5 mei cultuurweek neeritter
Twitter Neeritter: http://twitter.com/Neeritter
neeritter 2014

 

  5 mei tot en met 11 mei: omdat 5 mei geen vrije dag is en omdat zij willen dat iedereen mee kan doen dit jaar een hele week !
   
  OVERAL IN HET DORP ! DOE HET ZE MAAR NA  !!
 


Daar gaan ze weer: de vrije inwoners van Neeritter: voor de 2e keer op rij en nu zelfs een hele week om vrijheid, kunst en cultuur te eren en te delen. Gratis en onafhankelijk georganiseerd, zonder subsidies en zonder poespas.


Het programma wordt nog steeds uitgebreid,
klik op deze zin om naar de website te gaan.

En Twitter Neeritter !!!
http://twitter.com/neeritter


  Roermond Limburg  selectie 2014 !
5 mei cultuurposter bij ECI cultuurfabriek in Roermond
5 mei cultuur poster bij de prachtige ECI Cultuurfabriek in Roermond
   
   
  Kan overal in de stad zijn.
 

 

En wij hebben een museumkaart beschikbaar voor een nieuw initiatief of een speciaal 5meivenster! Beschikbaar gesteld door Stichting Museumkaart/Nederlandse Museumvereninging.


  Sittard Limburg  selectie 2014 !
5 mei cultuur godelief ceulmans logo
  Paardestraat 15
  6131 HA
  Godelief Ceulemans, modeontwerpster, maakt in haar winkel/atelier een 5 mei etalage geinspireerd op de 5 mei 2014 video.
 

En Godelief inspireert ook anderen om dat te doen.

Vorig jaar ontwierp Godelief Ceulemans een speciale jas voor 5 mei, met veel ritsen, symbool voor vrijheid !


  Thorn Limburg

En gaat Annemiek in haar prachtige ijssalon in Thorn weer
een speciale 5-mei-ijsco-actie voeren? Jes !!!!

   
   
  IJssalon San Marino
 

   Helmond Noord-Brabant  selectie 2014 !
5 mei straatvoetbal in Helmond
 
  De Markt
   
  5 mei straatvoetbaltournooi op de markt.
 

 

"SPEEL JEZELF VRIJ, OP 5 MEI"

Georganiseerd door de Straatvoetbal Bond Nederland.


  Ommel Noord-Brabant  selectie 2014 ! !
5 mei venster in Ommel
 
  Kloosterstraat 28
   
  5 mei venster
 

 

Het begin is er in Ommel, wie weet waar nog meer...


  Amsterdam Noord-Holland  selectie 2014 !

.

  Czaar Peterstraat 213
  1018 PL
  VRIJLAND FESTIVAL
 

13.00 tot 23.00 uur
Locatie: Terrein van Roest

Meer informatie en toegangsprijzen:
http://www.amsterdamroest.nl/

Vrijland Festival ondersteunt de Voedselbank Amsterdam door een deel van de inkomsten af te staan aan deze broodnodige instelling. We willen jou als bezoeker ook vragen je steentje bij te dragen door een lang houdbaar product uit de supermarkt mee te nemen als je naar het festival komt. We zetten bij de ingang speciale containers neer waar je je zak rijst, pot pastasaus of bus slagroom in kan achterlaten. De Voedselbank zorgt ervoor dat alles terechtkomt bij de mensen die het 't hardst nodig hebben.


  Amsterdam Noord-Holland  selectie 2014 !
orkest philharmonie zuidnederland
philharmonie zuidnederland

.

  podium op de Jan Vinckbrug bij Carré
   
  5 mei concert op de Amstel
 

Aanvang 21.00 uur

De philharmonie zuidnederland verzorgt onder leiding van dirigent Arjan Tien dit feestelijke concert, met bijdragen van Jenny Arean, Hans Dagelet, Liza Ferschtman, Wouter Hamel en Scapino Ballet Rotterdam.


  Goes Zeeland  selectie 2014 !
orgel grote kerk goes
  Singelstraat 21
   
  Orgelconcert Arno van Wijk in de Grote of Maria Magdalenakerk
 

Op Bevrijdingsdag, verzorgt de cantor-organist van de Grote Kerk en stadsorganist van Goes, Arno van Wijk, een orgelconcert op het Marcussen-orgel in de Grote Kerk. Op het programma staan bewerkingen van Valerius-liederen door Jan Zwart, Willem Mudde en Piet Post en verder muziek van George Thalben-Ball en Franz Liszt (diens beroemde B.A.C.H.) Toegang 8 euro.
Aanvang 20.00 uur

Website: http://www.muziekindegrotekerkgoes.nl/


  's Heer Arendskerke Zeeland  selectie 2014 !


Deelnemende kunstenaars:

Anke Elsen
Arjan van Hekke
Hendrike Huijsmans
Frans Kegels
Hetty Kool
Frida van Overbeeke
Glenn Priester
Marian van Puyvelde
Rinus en Bart Rentmeester
Rijnhard Schregardus
Berita Valk
Wilma Vermey
Goos Verwoest
Gerdi Zwaan

  Nieuwe Rijksweg 49
   
  Beeldentuin van tuincentrum Ter Lucht
 

De beeldentuin is toegankelijk tijdens de openingstijden van het tuincentrum.

Deze expositie werd geopend op vrijdag 2 mei en is hierna nog een aantal maanden te bezichtigen.


  Vlissingen Zeeland
   
   
  Een van de 14 officiële bevrijdingsfestivals
  Vlissingen is een van de 14 plaatsen waar ook een officieel georganiseerd bevrijdingsfestival is.
.
http://www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl/2014


  't Waar Groningen  selectie 2013 !
  Hoofdweg 1
  9942 PA
  Galerie Waarkunst  een van Nederlands mooiste galeries.
  Op 5 mei Bianca en Hero,
moderne componisten met een bijzonder project!!! Zie de website van Stichting Com.

websites:
waarkunst.nl

stichting.com
(bianca en hero)

  Panningen Limburg
Stchting Vorkmeer
 selectie 2013 !

  Ruijsstraat 20
  5981 CM
  Swingend muziekfeest op de binnenplaats !!!!
  Minsekinder heeft besloten hier te spelen !
Vorkmeer is een zorg en welzijn stichting, en op 5 mei, op deze cultuur, vrijheid en feestdag gaan alle betaalde krachten aan het werk, om alle vrijwilligers in de watten te leggen. En wie de speciale 5 mei gast van Minsekinder zal zijn is nog steeds een verrassing!!!!


  Nijmegen Gelderland  selectie 2013 !
Schrik! doet mee aan de
Z@pp theaterprijs !

  Daalseweg 262
  6523 CD
  theater Het Badhuis
 


Kwatta jeugdtheater met de voorstelling 'Schrik!'
4+

website: http://www.kwatta.info/
tel 024 3600588

aanvang 14.30 uur
euro    7.50 voor kinderen tot 16 jaar
euro 10,-- voor volwassenen

Voor andere speeldata zie de website.


    Kampen Overijssel  selectie 2013 !
 
  Geerstraat 17
  8261HL
  ' t Kroegje
 


'

Literair café: hier is het bijzonder op 5 mei want hier zijn dichters op 5 mei. Open podium van 17.00 uur !! Thema: vrijheid.  Nieuwolda Groningen  selectie 2013 ! kunstpodium de leegte
  Hoofdstraat 115
  9944 AD
  Kunstpodium De Leegte
  zie onze website: kunstpodiumdeleegte.nl
Op 5 mei onder andere een optreden van Roos Galjaard en Sebastiaan Wiering

Zie ook de nieuwspagina.

  Zutphen Gelderland  selectie 2013 !


Bijzonder festival !!!
Was in 2012 voor de eerste keer. Toen opgezet in 6 weken tijd !!!!

  's Gravenhof
   
  Lokale Helden 5 Mei Festival Zutpen !!!
 

 

http://www.facebook.com/LokaleHeldenFestival


  OVERAL IN HET LAND   E=mc2 en V=5mc2 !!!
schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes),
  Zelf iets organiseren?
   
  Het is geen rocket science !!!!
  hoe zelf vrijheidsfeest te organiseren

  Verschillende plaatsen in het land !!  selectie 2013 !
Schilderij van Albert Niemeyer
De componist Alfred Schnittke (1934-1998). Schilderij van Albert Niemeyer. Albert:"Schnittke is symbool voor vrijheid van klanken, van beweging."
   
  (R)EVOLUTION
  Albert Niemeyers schitterende kunstboek gratis.
 Kunstenaar Albert Niemeyer en zijn vrouw Ingrid de Kruyff zijn van het begin af aan enthousiast geweest over het 5 mei cultuur initiatief. Het prachtige kunstboek '(R)EVOLUTION)' dat zij samen maakten over Alberts werk is een van de mooiste kunstboeken die wij kennen. Op een aantal 5 mei cultuur locaties kunnen bezoekers een gratis exemplaar 'winnen' . Hoe en waar? Als je onze site goed bekijkt weet je het.

En hier is de website van Albert: albertniemeyer.com

 


  Middelburg Zeeland  selectie 2013 !
Bezoekersinformatie
Kunst- & Cultuurroute Middelburg
Centrum
4331 Middelburg
Tel.: 0118-468313
   
   
  Kunst en Cultuurroute op 5 mei ! Van 13.00 tot 17.00 uur.
  In Middelburg wordt iedere eerste zondag van de maand de Kunst- & Cultuurroute Middelburg georganiseerd. Dus dit jaar ook op 5 mei!! Galeries, musea, antiquariaten, ateliers, kunstuitleen en andere leuke winkels openen dan hun deuren.

De route loopt langs 37 locaties in de historische en pittoreske binnenstad van Middelburg. Tal van galeries, ateliers en culturele instellingen hebben zich gevestigd in monumentale panden. En alles op loopafstand.


  Delfzijl Groningen  selectie 2013 !
  Schoolstraat 7
  9934 CD
  Galerie Hop
 
Diverse nieuwe 5 mei activiteiten gaan in Delfzijl georganiseerd worden
door Kunstenaarscollectief De Draad.

Website: collectiefdedraad.nl


  Sittard Limburg  selectie 2013 !

  Paardestraat 15
  6131 HA
  5 Mei Cultuur: Etalage over mode, kunst en vrijheid .
  Kunstenares en modeontwerpster Godelief Ceulemans maakt een speciale 5 mei etalage in haar nieuwe winkel/atelier.
De kleding die Godelief ontwerpt, en ook zelf maakt, is een blijde en intense combinatie van prachtig bewerkte materialen en een vrije geest !! Over hoe mode en vrijheid verbonden zijn !
  hele land
   
   
  gratis raamposter met daarop jouw kunstkeuzes...
 

Tot 8 april kun je ons een lijst sturen met daarop jouw favoriete film, boek, gedicht, schilderij, muziek en zo voort., met de reden van de keuze(s).
Wij maken ook een keuze, en drie inzenders krijgen van ons dan gratis thuisgestuurd een poster van 100 x 150 cm waarop hun lijst is vormgegeven.
Ook daarna kun je ons nog gemotiveerde lijsten sturen. Een aantal daarvan zullen wij op onze site zetten. We vermelden alleen jouw naam als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.


  Scheemda Groningen  selectie 2013 !
  Torenstraat 2
  9679 BP
  5 mei bevrijdingsconcert
 

Zondagmiddag 5 mei 2013 aanvang 14 uur 30, locatie Scheemder Kerk anno 1515, Torenstraat 2 te Scheemda: een 5 mei bevrijdings concert met romantische liederen, een prachtig programma met muziek van Schubert (Auf dem Strom), Berlioz (le jeune patre Breton) en anderen.
Het optredend trio bestaat uit bekende boeiende musici op de Noordelijke muziekpodia: ELLEN KLOPSTRA sopraan, ANNET KOOLHAAS op hoorn en op de vleugel LIESBETH WILDEVELD .

Toegangskaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij C1000 in Scheemda. Nadere informatie en/of het reserveren van toegangskaarten: www.kerkscheemda1515.nl .


  Eindhoven Noord-Brabant  selectie 2013 !
You Echo en dichter Arnoud Rigter
You Echo en Arnoud Rigter: IkEgo
  Vonderweg 1
  5611 BK
  Oa You Echo en Arnoud Rigter: IkEgo
 

Singer-songwriter middag
met onder andere dichter Arnoud Rigter en muzikant You Echo samen IkEgo

nog niet alle informatie bekend
Temporary Art Centre
Vonderweg 1
5611 BK Eindhoven
tel: 040-2461325
info@tac.nu / www.tac.nu


  Rijpwetering Zuid-Holland  selectie 2013 !
Ben je inwoner van de gemeente Kaag en Braassem: speciaal voor jullie georganiseerd !!!
  Pastoor van der Plaatstraat 13a
  2375 AC
 
Monward Consort - Klassiek bevrijdingsconcert
 

Meer informatie:
http://www.wijpresenteert.nl/volwassenen/item/Monward-Consort-Klassiek-bevrijdingsconcert

Locatie: ' Dorpshuis Plein 13'
Tel: 071 5018548 of  06 12179760

Tijd: 12.00 uur

Entreeprijs: € 10,00


  Breda Noord-Brabant  selectie 2013 !

Datum: zondag 5 mei 2013
Tijd: 12.00-24.00
Plaats: Chassé Theater Breda en online

http://www.aboutfreedom.net/

   
  About Freedom, film & festival
  http://www.aboutfreedom.net
 


Contactgegevens:
Stichting Freedom you pass on

E-mail: mail@aboutfreedom.net
Tel: 076-8884937
Bezoekadres:
Oude Vest 4
4811 HT Breda

Postadres:
Kerkhofweg 90
4835 GC Breda  Neeritter Limburg  selectie 2013 !
s
 
  overal in het dorp bijzondere activiteiten
   
  kunst-cultuur-feest-route om vrijheid te vieren en te delen !
 
Op veel plekken in Neeritter activiteiten op 5 mei. Het wordt een bijzondere dag: een cultuurroutefeest met singer/songwriters, artiesten, exposities, huiskamerconcerten en veel meer!

Het feest in Neeritter is een van de feesten waar 5 Mei Cultuur ook direkt aan mee werkt.
Heel erg speciaal is ook dat maar liefst twee Limburgse buuttekampioenen, zesvoudig en huidig kampioen Ger Frenken en meervoudig kampioen Harold Schroijen een unieke bijdrage aan het feest in Neeritter komen leveren!!! Met ook De Grenszangers, Harmonie Sint Lucia, Itter Brass en het Lucia-Kwartet!!
Programma Neeritter klik hier


  Alkmaar Noord-Holland  selectie 2013 !

De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting BultersMekke, die mensen met een beperking samen met hun hulphonden opleiden . In het bijzonder voor hulphond 'Keet" die zich gaat inzetten voor broer Sem en zus Babet.
Klik hier voor kennismaking.


  Muiderwaard 244
  1824 XV
  2de Stiefeltocht !!
ZEER geschikt voor mensen met een beperking
 

Op zondag 5 mei 2013 organiseren de stichtingen BultersMekke , Canicross West-Friesland en activiteitencentrum De Zilvermeeuw uit Alkmaar, gezamenlijk de 2de Stiefeltocht. Een wandeling en of rol- en steptocht die een lengte kent tussen de 4 tot ongeveer 12 km . Bijzonder tintje aan deze tocht is dat wij starten vanuit restaurant de Waard-In in het woon,- en werkcentrum Wijkwaard. Hier is ook het activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking 'De Zilvermeeuw' gevestigd. In het kader van haar 25 jarig bestaan staat deze wandel,-rol,-en steptocht op het feestprogramma van De Zilvermeeuw. Daarom is deze tocht ZEER geschikt voor mensen met een beperking omdat die dag ALLE faciliteiten op gebied van ADL-zorg beschikbaar zijn.Zie de website: http://canicrosswestfriesland.blogspot.nl/p/stiefeltocht.html    Kampen Overijssel  selectie 2013 !
De banner van Stadsgehoorzaal Kampen:
ONS THEATER VOOR IEDEREEN
   
   
  Open podium voor dichters in cafe t Kroegje en gratis 5 mei concerten in het Stedelijk Museum Kampen.
 

De stad Kampen, deze prachtige oude Hanzestad, is een van de plaatsen waar wij actief mee organiseren. We kijken wat er in 2013 al mogelijk is, voor 2014 zijn we ook al bezig.
De prachtige Gouden Zaal van Stedelijk Museum Kampen zal in 2013 een van de lokaties zijn !! Gratis optredens van Christel Kroezen en van Elrieke & Leopold. KLIK HIER VOOR DE CONCERTPOSTER!

En dankzij Gerrie Kragt is er een speciale 5 mei editie van het literair café !!!
Heb je zelf nog ideeën, ken je nog plekken waar iets kan gebeuren, of waar al iets gebeurt, weet je kunstenaars, muzikanten, artiesten die iets zouden willen doen in Kampen, of ben je zelf zo iemand, laat het ons weten!! Je hebt nog een paar dagen voor 2013 en een jaar voor 2014...

.


  Roermond Limburg  selectie 2013 !

  Straat Act ...
   
  'Mr Tambourine Man & Friends'
 

Thuisbasis Roermond, en op 5 mei kom je ze misschien wel ergens tegen..?

Onder de naam Mr Tambourine Man & Friends spelen onder andere Gerard, Claudia en Jan voor de stichting 'Help mij leven' die zich inzet voor kansarme straatkinderen in Brazilië.

Ze brengen de sixties tot leven, van The Mama's & Papa's, Byrds, Beatles, C.C.R, Eagles en Simon & Garfunkel.
Wie dat wil krijgt een percussie-instrument in de hand gedrukt of mag mee zingen.


  ergens in Nederland  selectie 2013 !

   
   
  Als jij dit stille werkje ergens ziet hangen op 5 mei (en het hangt ergens dan!!) en jij bent de eerste die ons mailt waar, krijg je een museumkaart van ons.
  .


  OVERAL IN HET LAND   E=mc2 en V=5mc2 !!!
schrijvers op tafel, op een stoel, op trappen, orchesten en filmers in een tent, in de tuin, in het cafe, op het dorpsplein, orchesten op straat, op het plein, in de muziektent op het plein, in de huiskamer, architecten in de gang, in een portiekje (spannend..), in een park, in de concertzaal en in de schouwburg, in het museum, op een terras, op internet en in de krant, in de keuken, voor het raam, op de hoek, op school, in een rolstoel, op de markt, op een groot scherm of op een laptop, op een sinaasappelkistje (zo'n oud stevig kistje, zoals die groentekistjes),
  Zelf iets organiseren?
   
  Het is geen rocket science !!!!
 

  Schiedam Zuid-Holland  selectie 2013 !T H E M A :
vrijheid, vrede, vreugde, vriendschap, vrolijkheid

Aanvang 11 uur; pauze van 1 tot 2; eindtijd 4 uur.
U kunt evt. lunchen voor € 9,50 p.p.

P O Ë Z I E :
Anneke Willemse-Meeder, Joyce Willemse, Robert Grijsen,
Juan Heinsohn, Anneke Haasnoot, Manuel Kneepkens,
Remko Koplamp.
M U Z I E K :
Niec van der Burg, de Jazzuiten, Willem, In Between,
Duo Dal Cuore (Desiree van Daalen en Heleen Vlietstra),
Agua Morna, duo Ben Kiksen & Judith van der Gaag.
E X T R A :
een optreden van stand-up comedian Anton Klaasse.

  Hoogstraat 124
  3111 HM
  MUZIEK EN POËZIE BIJ ASHER AAN DE SCHIE
 

Locatie: Mediterraans restaurant café-chantant Asher,
Schiedam-Centrum
Aanvang: 11.00 uur. Vrij entree.

De 20ste editie van dit open podium staat dit keer helemaal
in het teken van VRIJHEID in zoveel mogelijk opzichten en
vanuit zoveel mogelijk (muzikale en poëtische) invalshoeken.


Organisatie en presentatie:
literar@outlook.com
- Jan Bontje

5meipodium